KAWD-969 - 伊藤舞雪2019年番号 「僕には妻がいるの

KAWD-969 - 伊藤舞雪2019年番号 「僕には妻がいるの

因系农家,时当麦秋忙甚,未暇延医服药。方解温病之实热,非生石膏莫解,辅以人参并能解邪实正虚之热,再辅以地黄、山药诸滋阴之品,更能解肾亏阴虚之热。

 如麻杏甘石汤原方,石膏之分量仅为麻黄之两倍,而此证所用麻杏甘石汤则石膏之分量二十倍于麻黄矣。病因劳心过度,数日懒食,又勉强远出操办要务,因得斯证。

 两热相并,逼血妄行,所以吐血。愚生平治此等证必此二药并用,而又皆重用之。

舌苔白浓,大便四日未行。又方书谓无痰不作疟,是以治疟之方多用半夏、常山以理其痰,此证之自觉满闷且杜塞,又时有热上攻,实为热痰充塞于胃脘也。

本拟投以白虎加人参汤,恐其服后作呕。《内经》又谓∶“冬不藏精,春必病温”,此言冬不藏精之人,因阴虚多生内热,至春令阳回其内热必益加增,略为外感激发,即可成温病。

究之,无论融化升达,皆通行其经络使之通则不痛也。复诊将药连服六剂,寒热已愈,饮食加多,咳嗽吐痰亦大轻减。

Leave a Reply